ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

Ιούλιος 2016

07/07/2016

Απάντηση του υφυπουργού Εργασίας Αναστάσιου Πετρόπουλου στον Νίκο Ηγουμενίδη για τα υποκαταστήματα ΙΚΑ του Ν. Ηρακλείου

05/07/2016

Ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος για την αναβίωση του Άρθρου 44 του Ν.3763 (Α80) με σκοπό την προώθηση αυτοσύμβασης στη σύνταξη οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων

04/07/2016

Ερώτηση Γ. Δημαρά για την έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Ερώτηση Γ. Δημαρά για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και εκτεταμένες αμμοληψίες στον Εύηνο

Ερώτηση Χ. Καραγιαννίδη για την αυθαίρετη ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου Δράμας.

Ο Νικόλαος Ηγουμενίδης για την άρση της υποβάθμισης των υποκαταστημάτων ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους του Νομού Ηρακλείου

Ο Σάκης Παπαδόπουλος για την τροποποίηση Άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παρ.3 του Ν. 2859/2000, αναφορικά με την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000)