ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/12/2016

Ο Δημήτριος Δημητριάδης για την εξαίρεση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τον Ν. 4440/2016ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τον Ν. 4440/2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται  η συμπλήρωση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αναφορικά με τους φορείς που εξαιρούνται του ΕΣΚ, λόγω του γεγονότος ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εξυπηρετεί ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
                                             
Στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’) προστίθεται νέα περίπτωση (ιβ) ως εξής:

«Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α΄94)»

 Αθήνα, 21 Δεκέμβρη 2016


Ο προτείνων βουλευτής

Δημήτριος Δημητριάδης